Find her din nye a-kasse. Vi har lavet en liste til dig, så du nemt og overskueligt kan se forskellen i priser og hvad de forskellige a-kasser står for.

Er du i tvivl om hvad en a-kasse egentlig er og hvad du kan bruge en a-kasse til, så læs videre længere nede på siden og find svar.

Hvad er en a-kasse?

En a-kasse er din forsikring, hvis du skulle stå uden arbejde og dermed uden indtægt. Bliver du arbejdsløs, så er du berettiget til at modtage dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. Derudover skal du overholde nogle kriterier om at have været medlem af en a-kasse i minimum et år og have opfyldt de krav til at have være i arbejde.

Din a-kasse har endvidere også pligt til at give dig de rette redskaber, til at kunne sende dig videre i arbejde, hvis du er blevet arbejdsløs. Dette sker ved at holde vejledningssamtaler med dig og foretage indberetninger til Jobcenteret, der dokumenterer at du er aktivt jobsøgende.

Derudover står din a-kasse for at udbetale feriedagpenge, orlovsydelser og efterløn – hvis du har været tilmeldt efterlønsordningen i de lovpligtige antal år.

Supplement til a-kassen

Når du er medlem af en a-kasse har du ret til dagpenge. Desværre er dagpengesatsen bestemt ved lov og den har dermed et loft. Så nu højere en løn du har, jo mindre en procentdel af din løn er sikret.

Dette er der dog en løsning mod. Flere a-kasser tilbyder nemlig at du kan tegne en ekstra forsikring. Denne forsikring kaldes en lønsikring. Med denne ekstra forsikring vil du blive dækket for et højere beløb, end hvad dagpengesatsen normalt lyder. Den ekstra forsikring kan tegnes hos den a-kasse du er medlem af.

Du kan dog også vælge at tegne en lønsikring udenom a-kasserne og vælge et privat forsikringsselskab. På denne måde vil du undgå at blive underlagt samme krav, som under en a-kasse, med jobaktivering, jobcenter mm. Dog vil du ikke kunne få samme sparring omkring at komme i arbejde igen, som du vil kunne gennem a-kassen.

Lønsikring

Med lønsikring betaler du hver måned et fast ekstra beløb til din a-kasse eller det forsikringsselskab du vil bruge. Hvis du så bliver fyret, vil du få et nærmere aftalt ekstra beløb udbetalt, ud over dine dagpenge. Dette vil kunne ske i en periode fra 6-12 måneder.

Prisen på din forsikring afhænger af hvor mange penge ekstra, du ønsker udbetalt ved siden af dine dagpenge, samt hvor fyringstruet du er i dit fag. Dermed kan bidraget svinge fra en månedlig udgift fra 100-1500 kr.

Som krav til at kunne tegne en lønsikring skal du:

  • Være mellem 18 og 60 år
  • Være medlem af en a-kasse
  • Tjene minimum 19.000 om måneden

Oftest skal du desuden have betalt til lønsikringen i minimum 12 måneder inden du kan få pengene udbetalt – ligesom med dagpenge.

Har du brug for en fagforening?

Før i tiden var det et krav fra a-kasserne, at du skulle være medlem af deres fagforening, for at kunne blive en del af deres a-kasse. Det er grundet fagforeningerne, at vi i dag har overenskomster mm., der er med til at sikre de bedste vilkår for os på arbejdspladsen.

Fagforeningen er dog din hjælp til imens du er på arbejdsmarkedet. De kan hjælpe dig med arbejdsretslige spørgsmål som fx overenskomster, hjælpe hvis du mener at være blevet uretsmæssigt fyret eller har andre problematikker med din arbejdsgiver eller arbejdsplads.

Der er intet krav om at du skal være i fagforening, men hvis du vælger en fagforening og a-kasse der er inden for dit fagområde, vil de kunne bistå dig bedst, hvis du skulle få brug for hjælp eller har spørgsmål.

Skal jeg være medlem af en a-kasse?

At være medlem af en a-kasse er frivilligt. Det er en forsikring til dig, så du har ret til dagpenge, hjælp videre i arbejde mm.

Uden en a-kasse, vil du som arbejdsløs kun kunne få kontanthjælp. Kontanthjælp er dog ikke en attraktiv løsning, da der stilles strenge krav til dig, for at du kan få kontanthjælp udbetalt. Har du fx en pensionsopsparing, skal du have hævet og brugt den først. Ejer du et sommerhus eller en bil skal dennee være solgt, før du vil kunne få nogle ydelser.

Derudover er der gensidig forsørgerpligt, når du er på kontanthjælp. Det betyder, at hvis du er gift, har din ægtefælde pligt til at forsørge dig. Kommunen vil se på indkomsten fra den arbejdende ægtefælle og dermed lave en beregning på, hvor meget der eventuelt vil kunne blive betalt som kontanthjælp, hvis der overhovedet vil kunne blive udbetalt noget.

Som samlevende er der ingen regler om gensidig forsørgerpligt, da denne regel blev ophævet 1. januar 2016.

Hvilken a-kasse skal jeg vælge?

Dagpengesatsen er fastsat af regeringen i finansloven, så der vil ikke være forskel på hvor meget den enkelte a-kasse kommer til at udbetale i dagpenge. Så dette er ikke et kriterie du skal tænke mere over i valget af a-kasse.

Du skal i stedet se på faktorer som

  • Medlemspris
  • Medlemsfordele
  • Medlemsgoder

Prisen på din a-kasse har ikke nødvendigvis en sammenhæng med kvaliteten af a-kassen og om du vil være bedre stillet, hvis du skulle blive arbejdsløs.

Medlemsfordelene kan fx være rabatter til forestillinger, oplevelser mm. til særlige fordele under uddannelse. Der kan være rigtig gode rabatter at hente.

Medlemsgoderne kan spænde lige fra kontigentfritagelse under uddannelse til hvor aktiv din a-kasse er i at få dig tilbage på arbejdsmarkedet. Nogle a-kasser kan tilbyde kurser mm. der hjælper dig i arbejde eller som styrker dig i dit nuværende job.

Der er ikke et simpelt svar på, hvilken a-kasse der er den bedste, da dette er op til den enkeltes behov i en a-kasse. Undersøg hvad de forskellige a-kasser kan tilbyde og gå gerne efter en a-kasse der kender til dit fag, da du dermed vil kunne få den mest tilrettede hjælp.

Hvilke krav er der til medlemsskab af a-kasse?

For at kunne blive medlem af en a-kasse, skal du være mellem 18 og 63 år. Derudover skal du have bopæl og ophold i Danmark.

Nogle a-kasser kræver at du arbejder indenfor et bestemt fagområde.

Hvornår har jeg optjent retten til dagpenge?

Når du har været medlem af din a-kasse i et år og har haft fast arbejde i minimum 52 uger på fuldtid eller 1924 arbejdstimer indenfor de seneste 3 år. Så kan du få dagpenge som fuldtidsforsikret.

Har du haft arbejde i mindst 1258 timer de seneste 3 år, kan du kun få dagpenge som deltidsforsikret.

Hvordan skifter jeg a-kasse?

Hvis du finder en billig a-kasse eller en der er mere relevant i forhold til dit fag, så kan du frit skifte, hvis du opfylder kravene og er i arbejde samtidig.

Din anciennitet flytter med dig og dit a-kasse skift. Det vil sige, at du ikke skal starte forfra med at optjene ret til dagpenge. Du beholder ligeledes din ret til efterløn, hvis du er tilknyttet denne ordning.

Bør jeg have en a-kasse som studerende?

De fleste a-kasser tilbyder gratis medlemsskab for studerende. Dette kan være yderst praktisk at tage imod, da du som nyuddannet dermed vil have ret til dagpenge en måned efter du er blevet færdiguddannet.

Du skal have været medlem i minimum et år, inden du afslutter dit studie, for at kunne få dagpenge dagen efter din sidste eksamen.

Har du ikke været medlem i et år, inden du afslutter dit studie, vil der gå en måned fra du afslutter din uddannelse til du vil få ret til dagpenge. Den måned bliver kaldt en karensperiode.

Mange a-kasser har samtidig en masse muligheder for dig, der er studerende, som fx gå-hjem-møder, workshops og netværksarrangementer.